Publicerad

Internationellt litografisymposium

Vi önskar alla välkomna att delta i det 7:e Internationella litografisymposiet, 27 Juli – 9 Augusti, 2015. Symposiet kommer att innehålla utställningar, debatter, seminarier och workshops med mera.

 

OM UTSTÄLLNINGEN

I symposieutställningen visas litografier och olika typer av blandtekninker som involverar litografi liksom datagenererade bilder tryckta som litografier.

OM KATALOGEN

Utställningen dokumenteras i en katalog. Enskilda konstnärer har en bild i katalogen, deltagande verkstäder har två bilder. Varje konstnär som betalat anmälningsavgift får en katalog. Verkstäder får två kataloger.

GRAFIKPRISET

Bland de utställda verken kommer en jury att utse tre pristagare.

1:a pris – 20.000 Sek
2:a pris – 10.000 Sek

3:a pris – Fritt arbete och boende vid Tidaholms litografiska verkstad under 1 månad. Dessutom material för 1.500 Sek

 

Program – Programme

Måndag/Monday July 27:

Invigning/Opening 13.00
Vulcanön/ Vulcan Island
Alla utställningar öppna
All exhibitions open

Pub på Marbodal Center öppen på kvällen ( Öppen alla kvällar till 2 augusti )
Pub at Marbodal Center open at evening ( Open all evenings until August 2 )

 

Tisdag/Tuesday July 28:

09.00 – 12.00

Föredrag / seminars at Marbodal Center:

Jan af Burén: ”Chromolithography in Sweden in the 19:th Century”
Bo Jemseby: ”Bildmakare i 65 år/Image maker for 65 years”
Tabor Presse: ”Om Taborpresse Berlin/About Taborpresse Berlin”
Peter Stephan:” Om Grafikwerkstatt Dresden/About Grafikwerkstatt Dresden”

Lunch 12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Marta Raczek: ”Sites of Memory. Representing Landscape in Lithographs of Piotr Panasiewicz and Endi Poskovic”

Workshop at Lithographic workshop:

14.00 – 16.00

Angela Schröder: ”Autographischer Umdruck. Von Herstellung und Anwendung des Umdruckspapier”

William haberman: “Torrlitografi/Waterless lithography”

18.00 at Marbodal Center: Ulla von Gemmingen/Michael Leslie: ”Microcosmos Project; From the diary of a fly”
Onsdag/Wednesday July 29:

10.00 – 18.00

Resa till Borås med besök på Ålgårdens grafiska verkstad och Abecita konsthall
Tour to Borås visiting Ålgården graphic workshop and Abecita Gallery

På kvällen/ at evening:

Party at pub in Marbodal Center. Food, drinks and music.

Your host: Litografins Vänner/Friends of Lithography

 

Torsdag/Thursday July 30:

09.00 – 12.00

Föredrag/seminars at Marbodal Center:

Ellen Sturm: ”Om HAW Hamburg/ About HAW Hamburg
Jürgen Zeidler: ”Franz Maria Ferchl und die Annalen der Lithographie”
Sahra Pike
Katja Syrjä: Pappersprojekt/ Paper Project

Lunch 12.00 – 13.00

13.00 – 15.00

Jim Berggren: ”Om ENDEGRA projektet/about the ENDEGRA project

William Haberman: “Torrlito/Waterless lithography” forts./continuation

 

Workshop at Lithographic workshop:

15.00 – 16.00

Aldrik Salverda: Visar transportabel tryckpress/shows portable printing press

 

Fredag/Friday July 31:

09.00 – 12.00

Föredrag/seminars at Marbodal Center:

Per Andersson: ”Om La Ceiba Graphica/about La Ceiba Graphica”
Wim Jonkman: ”Why do I make what I make?”
Marja Godoy/Jorge Rodriguez: ”Lithography and Bookmaking”
Petar Milev: ”Lithography at the National Academy of Art in Sofia; Historical Overview and Current Practice”

Lunch 12.00 – 13.00

Workshop at Lithographic workshop:

13.00 – 16.00

Anna Trojanowska: ”Lithography on marble stone”
Marja Godoy/Jorge Rodriguez: ”Lithography and Bookmaking

 

Lördag/Saturday August 1:

Day at disposal

 
UTSTÄLLNINGARNA öppnar dagligen 27 juli – 9 augusti 10:00 – 18:00
the EXHIBITIONS open every day July 27 – August 9 10:00 – 18:00


De fyra utställningslokalerna/hallarna:
the four galleries:

Konstlitografiska muséet, Helliden
Grafiska verkstaden, Vulcanön
Rudbecksgymnasiet, Vulcanön
Tidaholms konsthall, Turbinhusön

VÄLKOMMEN!!!
Publicerad

Grafikskolan ställer ut

Vulcan –  Grafiksskolan ställer ut på Tändsticksmuseet i Jönköping. Utställningen pågår mellan 7 mars – 19 april och är öppen mellan tisdag-söndag kl 11-15.

Redan 1897 startade Vulcans tändsticksfabrik ett litografiskt tryckeri. Här trycktes tändsticksetiketter som spreds över hela världen. Ur denna tradition har den nuvarande konstgrafiska verksamheten vuxit fram och är idag både kollektivverkstad och grafikskola.

Vulcan