Publicerad

Kursrådet bestämmer

I dag sammanträdde kursrådet. Då diskuterar och beslutar vi om frågor som rör alla på skolan. Att vi har ett öppet samtalsklimat på skolan är en självklarhet men ändå är formell demokrati  och studerandeinflytande ett viktigt och självklart inslag i alla våra utbildningar.