Publicerad
rosa flamingo på grönt vatten

SKOLSTART!

Enligt den information vi har idag så kommer vi att ha upprop på  Hellidens Folkhögskola som tänkt den 19 augusti för alla på plats kurser.
Distanskurserna börjar på distans på sina respektive datum.

Fr o m den 15 juni är det tillåtet att bedriva studier på plats på gymnasieskolor samt folkhögskolor och det gäller ju då oss.

Vi kommer att arbeta efter en försiktighetsprincip och genomföra uppropet i mindre grupper.

Mer praktisk information om själva kursstarten kommer längre fram.

Det är många som vill bo på skolan och det börjar bli fullt.  Har du ännu inte hunnit meddela att du vill bo på skolan så gör det snarast.

Även på internatet vidtar vi åtgärder med tanke på den pågående pandemin.

Skön sommar!