Publicerad

Valbar vecka

Ett antal veckor under läsåret bryts det vanliga schemat och alla deltagare samlas i nya grupper. De får välja mellan en mängd olika ämnen och de kurser som samlar tillräckligt många deltagare genomförs. Denna gång genomfördes fyra olika kurser, Grundkurs i teckningsprogrammet Illustrator, traditionell teckning, screentryck och novellskrivning.