Hellidens slott och historia

År 1951 köpte Blåbandsrörelsen Hellidens slott för 80 000 kr, för att starta en folkhögskola. Bara ett år senare startade den första vinterkursen med 32 elever. För att undervisningen skulle kunna börja krävdes stora om- och tillbyggnader av slottet.

Allt eftersom åren gått har skolan, slottet och de 80 000 kvadratmeter mark som hör till, förändrats, byggts om och moderniserats. Slottet är idag internat för folkhögskolans deltagare, kontor, restaurang och konferenslokaler. Allt renoverat med varsam hand för att bevara det unika 1800-talsslottet.

Helliden och Hans Henrik von Essen – Tidaholms grundläggare

På västra sluttningen av Hellidsberget, med milsvid utsikt över Tidaholm byggde baron Hans Henrik von Essen, 1858 en herrgård. Den är grunden till det som idag är Hellidens folkhögskola.

Hans Henrik arbetade energiskt för att Tidaholm skulle bli en industriort. Han moderniserade ortens järnbruk så att det utvecklades till den svenska bilindustrins vagga. Tidaholmskärran är legendarisk.  På 1860-talet startade Hans Henrik Vulcans tändsticksfabrik, som blev världens största i sitt slag. Idag är det den enda svenska fabrik som tillverkar tändstickor.

Hellidens slott

Alfred von Essen efterträdde sin far som godsherre på Helliden och gifte sig med Ella Dickson, dotter till köpmannen Robert Dickson. Därigenom fick han möjlighet att utvidga herrgården till ett slott av ungefär dagens utseende och storlek. Arkitekt var Helgo Zettervall.

Helliden slott 6
Bildtext.

Alfred hade stora ekonomiska problem. Efter Kreugerkraschen gjorde han konkurs och dog kort därefter. Friherrinnan Ella Dickson von Essen kunde bo kvar i slottet, tack vare hennes egna tillgångar, som inte gått med i makens konkurs.

Friherrinnan Ella orkade inte sköta ett helt slott och byggnaden förföll under hennes sista år på Helliden. År 1950 avled Ella och Helliden blev till salu. Nu kunde Blåbandsrörelsen köpa Helliden och starta en folkhögskola, i det för Tidaholm historiska slottet.

Alla bilder kommer från Tidaholms Museums bildarkiv.
Publiceras med tillstånd av museet.