Upplästa sidor

Du kan få alla sidor på vår sajt upplästa med hjälp av talsyntes. Du kan göra på lite olika sätt beroende på om du använder dator eller telefon.

I datorn ska du använda Google chrome och sedan installera tillägget ClaroRead Chrome. Resten sköter sig själv.

I Iphone och Ipad går du till Inställningar > Hjälpmedel > Talat innehåll.

Här kan du läsa mer om hur du får texten uppläst i Android.