Vår huvudman

Blåbandsrörelsen äger och driver Hellidens folkhögskola. Blå Bandets vision är:

Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

För att nå dit har alla ett eget ansvar, för sig själv och för varandra. Genom att välja att leva helnyktert i solidaritet med dem som har eller har haft ett missbruk kan man göra skillnad.

Blå Bandet vill skapa attraktiva alkoholfria alternativ genom de aktiviteter och den verksamhet som bedrivs. Blå Bandet värnar särskilt om att barn och ungdomar får en trygg och drogfri uppväxt. Det behövs information och kunskap, glädje och engagemang.

Blå Bandet är en ideell organisation som arbetar för ett bättre samhälle och för en alkohol- och drogfri livsstil. Blå Bandet finns ute i landet med lokala Blåbandsföreningar. Det finns även ett aktivt ungdomsförbund, Sveriges Blåbandsungdom.

Folkhögskoleföreningen

Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening är en ideell förening som är huvudman för Hellidens folkhögskola. Föreningens ändamål är att verka för att utveckla folkbildning och kultur vid Hellidens folkhögskola. Den ansvarar för att verksamheten drivs i Sveriges Blåbandsförbunds anda och folkhögskoleföreningens stadgar.

Föreningen är öppen för organisationer inom Blåbandsrörelsen och för enskilda blåbandister. Den som inte är blåbandist kan bli understödjande medlem i folkhögskoleföreningen. Många tidigare elever vid Hellidens folkhögskola är understödjande medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem och för understödjande medlem. Organisation (förening och distrikt) betalar 200 kr.

Folkhögskoleföreningen har årsmöte vart annat år, oftast i samband med Blåbandsförbundets Rikskonferens. Vid årsmötet väljs en styrelse som ska sköta föreningens angelägenheter under de kommande två åren.

Adresser till styrelsen hittar du här.

Styrelsen fastställer folkhögskolans handlingsprogram, styrdokument och verksamhetsplan.