Omdöme istället för betyg

På folkhögskola får du inte betyg i varje enskilt ämne. I stället får du efter varje fullföljt studieår ett så kallat studieomdöme – gemensamt för alla ämnen du har läst – som skolans lärare tillsammans sätter på våren. Detta omdöme ska bedöma dina förutsättningar att klara fortsatta studier. Tillsammans med grundläggande behörighet för högskolestudier, ger studieomdömet dig möjlighet att söka högskoleplats i folkhögskolans egen kvotgrupp. De faktorer som dina lärare tittar på när studieomdömet sätts är:

•    Dina kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
•    Din förmåga till analys, bearbetning och överblick.
•    Dina ambitioner, din uthållighet och din förmåga att organisera studier.
•    Din sociala förmåga

Folkhögskolan använder en
sjugradig skala för studieomdömet:

4 – Utmärkt studieförmåga

3,5 Mycket god – Utmärkt studieförmåga

3 – Mycket god studieförmåga

2,5 God – Mycket god studieförmåga

2 – God studieförmåga

1,5 Mindre god – God studieförmåga

1 – Mindre god studieförmåga

En förutsättning för att du ska få ditt studieomdöme är att du har minst 80% närvaro på lektionerna.

Läs mer om studieomdömet på folkhögskolornas gemensamma hemsida:folkhogskola.nu