Publicerad

En skola fri från alkohol och droger

Hellidens folkhögskola ägs av en Sveriges äldsta folkrörelser, nykterhetsrörelsen. Just vår del av den heter Blåbandsförbundet och är tillsammans med IOGT-NTO stommen i den svenska nykterhetsrörelsen. Den har traditioner bakåt till tiden innan det fanns politiska partier. Då fick många arbetare brännvin som lön. Då som nu finns det mycket att göra för att minska det lidande och de skador som följer i spåren av missbruk och bruk av alkohol och andra droger. Att vara en skola som fungerar som nykter frizon är därför en av våra ägares absolut viktigaste avsikter med att driva folkhögskola.

Alla deltagare får i början av sin studietid hos oss skriva på ett avtal där man förbinder sig att avstå alkohol och andra droger i all verksamhet som skolan är ansvarig för. Genom åren har det visat sig att många upptäckt positiva spinoff-effekter av detta ställningstagande som de kanske inte tänkt på vid första början. Som att det går bra att utnyttja skolans verkstäder sena kvällar och faktiskt få vettiga saker gjorda, att det gagnar studieresultaten, helt enkelt. Inte nog så bra effekt.

Bo frid föreläser om en drogfri skola

 

Utöver att skriva på detta avtal får också alla deltagare i början av läsåret en föreläsning om varför vi har denna mycket strikta policy. Det som då främst lyfts fram är att vi av solidaritetsskälet. Att vi alla bidrar till att personer som söker sig hit för att slippa alkohol och andra droger under sin studietid faktiskt får det. Vi vill vara en drogfri oas, där personer med tidigare dåliga erfarenheter av alkohol och narkotika ska kunna känna sig trygga på internatet, i studierna och på våra gemensamma aktiviteter utanför skolans område.