Mer om folkhögskola

Folkhögskolan är en självständig studieform. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil. Därför är alla folkhögskolor olika och har olika kursutbud. Folkhögskolorna har inga centralt fastställda studieplaner. Tanken är istället att kursers innehåll skall bestämmas av lärarna och deltagarna gemensamt.

Att studera här

På folkhögskolan finns en nära kontakt människor emellan, både mellan kursdeltagarna och mellan deltagare och lärare. Kunskaper och färdigheter växer fram i en social process.Folkhögskolornas uppdrag är inte bara att höja utbildningsnivån hos människor. Lika viktigt är att stärka och utveckla vårt demokratiska samhälle.

Läs mer om folkhögskolans uppdrag på folkhögskolornas gemensamma hemsida:folkhogskola.nu

Allmän kurs – att läsa in behörigheter

Om man läser en allmän kurs på folkhögskola kan man läsa in behörigheter till fortsatta studier på högskolan. Din studiebakgrund och din arbetslivserfarenhet bestämmer hur länge du behöver läsa på folkhögskolan och vilka ämnen du behöver läsa.
Läs mer om behörigheter på folkhögskolornas gemensamma hemsida: folkhogskola.nu

Omdöme – inte betyg

På folkhögskolan får man inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan man få ett omdöme om studieförmågan som man kan använda när man söker vidare till högskolan. Studieomdömet är inte heller ämnesvis, utan man får en sammanfattande bedömning, som lärarna tillsammans tagit fram.

Läs mer om studieomdömet på folkhögskolornas gemensamma hemsida: folkhogskola.nu

CSN-stöd

Man kan få studiebidrag och studiemedel om man studerar på folkhögskola. De flesta kurser som Hellidens folkhögskola går som gymnasiekurser enligt CSN:s regler. På vår ansökningsblankett finns en ruta du kan kryssa i om du har tänkt söka studiemedel från CSN. När du kryssar i rutan skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. Några veckor efter att du fått ditt antagningsbesked får du information och en personlig kod direkt från CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten “Ansök om studiemedel” som finns i Mina sidor på csn.se
På folkhögskolornas gemensamma hemsida finns en bra beskrivning av reglerna för studiestöd, läs det här.

Läs också mer på CSN:s hemsida: csn.se